Cá cược thể thao Trực tuyến
Cài đặt
Thiết lập tiếng Đức:
Xem trang bằng tiếng Đức Xem trang bằng tiếng Anh
So sánh tỷ lệ cược trực tiếpCộng đồng Cổng thông tin cá cược
Đăng nhập: Mật khẩu:

keo nha cai truc tiep euro So sánh hạn ngạch cá cược: Bóng đá - Anh

Tại đây, bạn đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về tất cả các giải đấu bóng đá ở Anh với tất cả các sự kiện sắp tới trên các vụ cá cược. Nhấp vào đây trên một trò chơi để so sánh tỷ lệ cá cược của tất cả các nhà cung cấp cá cược thể thao hoặc chọn một giải bóng đá từ Anh bên trái để có được cái nhìn tổng quan về các sự kiện được cung cấp. Nếu được cung cấp, bạn cũng có thể thấy các sự kiện tiếp theo cho 72 giờ lịch sử với kết quả, cũng như cá cược dài hạn và bảng cho các giải đấu bóng đá từ Anh.

Premier League

 • Sự kiện N?chste
 • 72h Ergebnisse
 • Langzeitwetten
Mốc thời gian Spiel  1 x 2 
Premier League 1.22 6,75 17.00 So sánh 4 người viết sách
Premier League 1.36 5,00 8,50 Vergleiche 3 Buchmacher
Premier League 2.50 3.30 2,88 Vergleiche 3 Buchmacher
Premier League 1.91 3.60 4.20 Vergleiche 3 Buchmacher
Premier League 2,40 3.30 3.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Premier League 1,85 3,80 4,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Premier League 8,00 4,75 1.44 Vergleiche 3 Buchmacher
Premier League 5,75 4.20 1,57 Vergleiche 3 Buchmacher
Premier League 2.25 3.50 3.20 Vergleiche 3 Buchmacher
Premier League 8,50 5,50 1.36 Vergleiche 3 Buchmacher
Premier League 7.00 4,75 1.45 Vergleiche 3 Buchmacher
Premier League 3.30 3,55 2.15 So sánh 2 người viết sách
Premier League 2,00 3.50 3,80 So sánh 2 người viết sách
Premier League 1,88 3.65 4.20 So sánh 2 người viết sách
Premier League 1.36 5,00 8,50 So sánh 2 người viết sách
Premier League 1.11 11.00 26,00 So sánh 2 người viết sách
Premier League 1.12 9.00 21.00 So sánh 2 người viết sách
Premier League 1.38 5,00 8,00 So sánh 2 người viết sách

Chức vô địch

 • Sự kiện N?chste
 • 72h Ergebnisse
 • Langzeitwetten
Mốc thời gian Spiel  1 x 2 
Chức vô địch 3,40 3,40 2.15 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 2.50 3,40 2,80 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 1.60 3,75 7.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 1.83 3.50 4.20 Vergleiche 1 Buchmacher
Chức vô địch 1.65 3,75 6,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 1.91 3.50 4,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 2.50 3.25 2,90 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 2.10 3.50 3.60 So sánh 2 người viết sách
Chức vô địch 2.60 3.30 2,80 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 3.25 3.30 2.30 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 1,75 3,75 5,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 1.65 4,00 5,50 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 1,85 3.60 4.20 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 2,45 3.25 3.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 1.65 3,80 5.25 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 1,95 3,40 4.20 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 2,87 3.10 2.60 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 1.83 3.60 4.33 So sánh 2 người viết sách
Chức vô địch 3.50 3.60 2.10 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 1.77 3.50 4,75 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 2.15 3,40 3.30 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 2.50 3.20 3.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 1.61 4,00 5,75 Vergleiche 3 Buchmacher
Chức vô địch 2.25 3.30 3.10 Vergleiche 3 Buchmacher

Liên đoàn 1

 • Sự kiện N?chste
 • 72h Ergebnisse
 • Langzeitwetten
keo nha cai truc tiep euro keo nha cai truc tiep euro
Mốc thời gian Spiel  1 x 2 
Liên đoàn 1 2.15 3,40 3.50 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 1.46 4.33 7,50 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 4.33 3.50 1,85 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 2.30 3,40 3.10 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 2,55 3,40 2,70 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 2.20 3,40 3.25 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 2.21 3.50 3.20 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 1.91 3.60 4,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 1.81 3,75 4.33 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 2.62 3,40 2,70 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 1.73 3,75 5,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 3.10 3,40 2.30 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 2.20 3,40 3.20 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 3.00 3,40 2.38 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 2.38 3,40 3.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 1.77 3,75 4.33 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 1,85 3.60 4,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 3.60 3,40 2.05 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 2,70 3,40 2.50 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 1,85 3.60 4,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 1,50 4.33 5,75 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 1.66 4,00 4,75 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 1.65 3,80 5,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 1 3.30 3.30 2.20 Vergleiche 3 Buchmacher

Liên đoàn 2

 • Sự kiện N?chste
 • 72h Ergebnisse
 • Langzeitwetten
Mốc thời gian Spiel  1 x 2 
Liên đoàn 2 2,55 3.10 3.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2,65 3,40 2.62 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 3.20 3.30 2.25 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2,40 3.30 3.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2,87 3.30 2,45 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2.05 3,40 3,80 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2.15 3.30 3,40 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2.50 3.25 2,90 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 1.83 3.50 4.50 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2.60 3.20 2,80 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2.15 3.50 3,40 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2.50 3.30 3.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2,70 3.30 2.50 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2.15 3.30 3.20 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 3.00 3.30 2.26 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2.38 3.20 2,88 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 3.20 3.50 2.15 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2.62 3.20 2.60 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2,00 3.50 3.60 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2.15 3.30 3.25 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2.20 3,40 3.10 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 2,00 3.50 3.60 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 1.91 3.60 3,80 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn 2 1.91 3.50 4,00 Vergleiche 3 Buchmacher

Liên đoàn quốc gia

 • Sự kiện N?chste
 • 72h Ergebnisse
 • Langzeitwetten
Mốc thời gian Spiel  1 x 2 
Liên đoàn quốc gia 1.65 4,00 5,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia 2.15 3.60 3.10 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia 3,75 3.60 1,95 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia 4.20 3,75 1.80 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia 2,00 3.50 3,80 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia 3.30 3.60 2.15 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia 2.30 3.50 2,87 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia 2,40 3.60 2,75 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia 1.61 4.20 5,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia 2.20 3.60 3.10 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia 2.20 3.50 3.10 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia 1.61 4.20 5,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia 2,87 3.50 2.30 So sánh 2 người viết sách
Liên đoàn quốc gia 2.37 3.50 2,80 So sánh 2 người viết sách
Liên đoàn quốc gia 2.04 3.60 3.60 So sánh 2 người viết sách
Liên đoàn quốc gia 1,72 3,85 4.50 So sánh 2 người viết sách
Liên đoàn quốc gia 2.20 3.50 3.10 So sánh 2 người viết sách
Liên đoàn quốc gia 2,87 3.50 2.30 So sánh 2 người viết sách
Liên đoàn quốc gia 2.62 3.50 2.50 So sánh 2 người viết sách
Liên đoàn quốc gia 2.05 3,75 3.50 So sánh 2 người viết sách
Liên đoàn quốc gia 3.20 3.50 2.20 So sánh 2 người viết sách
Liên đoàn quốc gia 1.36 5,00 8,50 So sánh 2 người viết sách
Liên đoàn quốc gia 1,95 3.50 3,75 So sánh 2 người viết sách
Liên đoàn quốc gia 2,00 3.60 3.60 So sánh 2 người viết sách

Liên đoàn quốc gia phía bắc

 • 72h Ergebnisse
Mốc thời gian Spiel   1 x 2 
Liên đoàn quốc gia phía bắc 3: 1 - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn quốc gia phía bắc 1: 0 - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn quốc gia phía bắc 2: 0 - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn quốc gia phía bắc 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn quốc gia phía bắc 0: 0 - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn quốc gia phía bắc 2: 0 - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn quốc gia phía bắc 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn quốc gia phía bắc 0: 0 - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn quốc gia phía bắc 2: 0 - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn quốc gia phía bắc 1: 0 - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn quốc gia phía bắc - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn quốc gia phía bắc 1: 1 - - - Thông tin chi tiết

Liên đoàn quốc gia Nam

 • Sự kiện N?chste
 • 72h Ergebnisse
Mốc thời gian Spiel  1 x 2 
Liên đoàn quốc gia Nam 2,44 3.20 2.50 Vergleiche 1 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia Nam 2,95 3.20 2.15 Vergleiche 1 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia Nam 2.50 3.25 2,40 Vergleiche 1 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia Nam 2.18 3.20 2,85 Vergleiche 1 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia Nam 2.15 3.20 2,95 Vergleiche 1 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia Nam 3,80 3.50 1,75 Vergleiche 1 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia Nam 2.09 3.25 3.00 Vergleiche 1 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia Nam 1.97 3,40 3.15 Vergleiche 1 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia Nam 2.10 3.30 2,95 Vergleiche 1 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia Nam 2.14 3.25 2,90 Vergleiche 1 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia Nam 2,44 3.30 2,45 Vergleiche 1 Buchmacher
Liên đoàn quốc gia Nam 2.46 3.25 2.47 Vergleiche 1 Buchmacher

Division Premier League của Istmian League

 • 72h Ergebnisse
Mốc thời gian Spiel   1 x 2 
Division Premier League của Istmian League 1: 0 - - - Thông tin chi tiết
Division Premier League của Istmian League 2: 1 - - - Thông tin chi tiết
Division Premier League của Istmian League 2: 1 - - - Thông tin chi tiết
Division Premier League của Istmian League 1: 0 - - - Thông tin chi tiết
Division Premier League của Istmian League 1:3 - - - Thông tin chi tiết
Division Premier League của Istmian League 2: 1 - - - Thông tin chi tiết
Division Premier League của Istmian League 4: 1 - - - Thông tin chi tiết
Division Premier League của Istmian League 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Division Premier League của Istmian League 1:2 - - - Thông tin chi tiết
Division Premier League của Istmian League 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Division Premier League của Istmian League 1: 1 - - - Thông tin chi tiết

Phân khu Thủ tướng Liên đoàn phía Bắc

 • 72h Ergebnisse
Mốc thời gian Spiel   1 x 2 
Phân khu Thủ tướng Liên đoàn phía Bắc - - - Thông tin chi tiết
Phân khu Thủ tướng Liên đoàn phía Bắc 0:3 - - - Thông tin chi tiết
Phân khu Thủ tướng Liên đoàn phía Bắc 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Phân khu Thủ tướng Liên đoàn phía Bắc - - - Thông tin chi tiết
Phân khu Thủ tướng Liên đoàn phía Bắc 0:1 - - - Thông tin chi tiết
Phân khu Thủ tướng Liên đoàn phía Bắc 1: 0 - - - Thông tin chi tiết
Phân khu Thủ tướng Liên đoàn phía Bắc 2: 0 - - - Thông tin chi tiết
Phân khu Thủ tướng Liên đoàn phía Bắc 4: 2 - - - Thông tin chi tiết
Phân khu Thủ tướng Liên đoàn phía Bắc - - - Thông tin chi tiết
Phân khu Thủ tướng Liên đoàn phía Bắc - - - Thông tin chi tiết
Phân khu Thủ tướng Liên đoàn phía Bắc - - - Thông tin chi tiết

Sư đoàn trung tâm Liên đoàn miền Nam

 • Sự kiện N?chste
 • 72h Ergebnisse
Mốc thời gian Spiel  1 x 2 
Sư đoàn trung tâm Liên đoàn miền Nam 4,00 3,80 1.62 Vergleiche 1 Buchmacher
Sư đoàn trung tâm Liên đoàn miền Nam 2.37 3.60 2.32 Vergleiche 1 Buchmacher
Sư đoàn trung tâm Liên đoàn miền Nam 2.09 3.50 2,75 Vergleiche 1 Buchmacher

Phân khu Nam Liên đoàn Nam

 • Sự kiện N?chste
 • 72h Ergebnisse
Mốc thời gian Spiel  1 x 2 
Phân khu Nam Liên đoàn Nam 1,57 3,85 4.30 Vergleiche 1 Buchmacher

Liên đoàn phát triển U23 2

 • 72h Ergebnisse
Mốc thời gian Spiel   1 x 2 
Liên đoàn phát triển U23 2 - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn phát triển U23 2 - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn phát triển U23 2 - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn phát triển U23 2 - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn phát triển U23 2 - - - Thông tin chi tiết
Liên đoàn phát triển U23 2 - - - Thông tin chi tiết

FA Cup

 • Langzeitwetten

Pokalsieger

30.06.2023 18:00 Tối đa. 
thành phố Manchester 4.50 Vergleiche 3 Buchmacher
Liverpool FC 6.15 Vergleiche 3 Buchmacher
Chelsea FC 7,50 Vergleiche 3 Buchmacher
Tottenham Hotspur 9.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Manchester United 11.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Arsenal FC 13.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Câu lạc bộ bóng đá Newcastle United 17.00 Vergleiche 3 Buchmacher
West Ham United 21.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Biệt thự Aston 26,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Thành phố Leicester 26,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Brighton & Hove Albion 34,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Crystal Palace 41.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Wolverhampton Wanderers 41.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Everton FC 41.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Southampton FC 51.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Leeds United 67.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Brentford 67.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Fulham FC 81.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Khu rừng Nottingham 81.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Bournemouth 82,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Burnley 101.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Thành phố Norwich 110.00 Vergleiche 3 Buchmacher
West Bromwich Albion 126.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Watford 126.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Sheffield United 151.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Thành phố Stoke 151.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Middlesbrough FC 151.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Millwall 155,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Thành phố Swansea 155,00 Vergleiche 3 Buchmacher
cỗ cháy đen 155,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Nhân viên kiểm lâm 155,00 Vergleiche 3 Buchmacher
thành phố Cardiff 155,00 Vergleiche 3 Buchmacher
Sunderland 160.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Thành phố Coventry 201.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Thị trấn Huddersfield 201.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Thị trấn Luton 201.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Preston North End 201.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Wigan thể thao 201.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Blackpool 210.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Thành phố Bristol 210.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Thành phố Birmingham 210.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Đọc 251.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Thành phố Hull 251.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Rotherham 251.00 Vergleiche 3 Buchmacher
Thị trấn Ipswich 301.00 So sánh 2 người viết sách
Thứ tư của Sheffield 351.00 So sánh 2 người viết sách
Portsmouth FC 501.00 So sánh 2 người viết sách
Derby county 501.00 So sánh 2 người viết sách
Peterborough United 501.00 So sánh 2 người viết sách
Wycombe Wanderers 751.00 So sánh 2 người viết sách
Milton Keynes Dons 751.00 So sánh 2 người viết sách
Oxford United 751.00 So sánh 2 người viết sách
Barnsley 751.00 So sánh 2 người viết sách
Plymouth Argyle 751.00 So sánh 2 người viết sách
Bolton Wanderers 751.00 So sánh 2 người viết sách
Thị trấn Shrewsbury 1001,00 So sánh 2 người viết sách
Thành phố Salford 1001,00 So sánh 2 người viết sách
Burton Albion 1001,00 So sánh 2 người viết sách
Accrington Stanley 1001,00 So sánh 2 người viết sách
Charlton Athletic 1001,00 So sánh 2 người viết sách
Bristol Rovers 1001,00 So sánh 2 người viết sách
Thành phố Lincoln 1001,00 So sánh 2 người viết sách
Thành phố Bradford 1100.00 So sánh 2 người viết sách
Hạt Stockport 1100.00 So sánh 2 người viết sách
Rừng xanh 1501.00 So sánh 2 người viết sách
Gillingham 1501.00 So sánh 2 người viết sách
Thị trấn Fleetwood 1501.00 So sánh 2 người viết sách
Doncaster Rovers 1501.00 So sánh 2 người viết sách
AFC Wimbledon 1501.00 So sánh 2 người viết sách
Morecambe 1501.00 So sánh 2 người viết sách
Thành phố Exeter 1501.00 So sánh 2 người viết sách
Cambridge United 1501.00 So sánh 2 người viết sách
Thị trấn Mansfield 1501.00 So sánh 2 người viết sách
Tran 4.0.3 Rovers 1501.00 So sánh 2 người viết sách
Thị trấn Swindon 1501.00 So sánh 2 người viết sách
WALSALL 1501.00 So sánh 2 người viết sách
Cảng Vale 1501.00 So sánh 2 người viết sách
Thị trấn Cheltenham 1501.00 So sánh 2 người viết sách
Thị trấn Northampton 1501.00 So sánh 2 người viết sách
Thị trấn Crawley 2001.00 So sánh 2 người viết sách
Sutton United 2001.00 So sánh 2 người viết sách
Thị trấn Harrogate 2001.00 So sánh 2 người viết sách
Quận Newport 2001.00 So sánh 2 người viết sách
Colchester United 2001.00 So sánh 2 người viết sách
Leyton Phương Đông 2001.00 So sánh 2 người viết sách
Carlisle United 2001.00 So sánh 2 người viết sách
Rochdale 2001.00 So sánh 2 người viết sách
Crewe Alexandra 2001.00 So sánh 2 người viết sách
Stevenage Borough 2501.00 So sánh 2 người viết sách
Hartlepool United 2501.00 So sánh 2 người viết sách
Barrow 3001.00 So sánh 2 người viết sách