Cá cược thể thao Trực tuyến
Cài đặt
Thiết lập tiếng Đức:
Xem trang bằng tiếng Đức Xem trang bằng tiếng Anh
So sánh tỷ lệ cược trực tiếpCộng đồng Cổng thông tin cá cược
Đăng nhập: Mật khẩu:

keo nha cai truc tiep euro So sánh hạn ngạch cá cược: Bóng đá - Đức

Tại đây, bạn đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về tất cả các giải đấu bóng đá ở Đức với tất cả các sự kiện sắp tới trên các vụ cá cược. Nhấp vào đây trên một trò chơi để so sánh tỷ lệ cá cược của tất cả các nhà cung cấp cá cược thể thao hoặc chọn một giải bóng đá từ Đức bên trái để có được cái nhìn tổng quan về các sự kiện được cung cấp. Nếu được cung cấp, bạn cũng có thể thấy các sự kiện tiếp theo cho 72 giờ lịch sử với kết quả, cũng như cá cược dài hạn và bảng cho các giải đấu bóng đá từ Đức.

Bundesliga

 • Sự kiện tiếp theo
 • Kết quả 72h
 • Cá cược dài hạn
keo nha cai truc tiep euro keo nha cai truc tiep euro keo nha cai truc tiep euro
ngày Trò chơi  1 X 2 
Bundesliga 1.61 4.33 5.25 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga 1.70 4.33 4.50 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga 1.39 5,40 7,50 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga 3.30 3,40 2.25 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga 2,65 3.50 2.60 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga 1.96 3,75 3,75 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga 3.50 3.60 2.07 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga 2.11 3,75 3.30 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga 11.00 7.20 1.22 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga 1,59 4.50 5.25 So sánh 2 người viết sách
Bundesliga 3.50 3.60 2.05 So sánh 2 người viết sách
Bundesliga 2,90 3,75 2.30 So sánh 2 người viết sách
Bundesliga 4.33 4.33 1.70 So sánh 2 người viết sách
Bundesliga 1.45 4,75 6,50 So sánh 2 người viết sách
Bundesliga 1.73 4.33 4.20 So sánh 2 người viết sách
Bundesliga 1.33 06:00 7,50 So sánh 2 người viết sách
Bundesliga 2.05 3.60 3.50 So sánh 2 người viết sách
Bundesliga 3.00 3,75 2.24 So sánh 2 người viết sách

Bundesliga thứ 2

 • Sự kiện tiếp theo
 • Kết quả 72h
 • Cá cược dài hạn
ngày Trò chơi  1 X 2 
Bundesliga thứ 2 2.60 3.60 2.62 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga thứ 2 1.91 4,00 3,75 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga thứ 2 2.10 3.60 3.30 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga thứ 2 1,85 4,00 3.60 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga thứ 2 2,70 3.50 2.62 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga thứ 2 3,80 3.60 2,00 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga thứ 2 2.05 3.50 3,40 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga thứ 2 1,95 3.60 3.60 So sánh 3 nhà cái
Bundesliga thứ 2 2,70 3.60 2,40 So sánh 3 nhà cái

Cup DFB

 • Sự kiện tiếp theo
 • Cá cược dài hạn
ngày Trò chơi  1 X 2 
Cup DFB 41.00 19.00 1.02 So sánh 2 người viết sách

3. Liên minh

 • Sự kiện tiếp theo
 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi  1 X 2 
3. Liên minh 2.38 3.30 2,90 So sánh 3 nhà cái
3. Liên minh 1.61 4,00 4,80 So sánh 2 người viết sách
3. Liên minh 2.41 3.30 2,75 So sánh 2 người viết sách
3. Liên minh 1.73 3,80 4.20 So sánh 2 người viết sách
3. Liên minh 3,40 3.30 2.05 So sánh 2 người viết sách
3. Liên minh 2.25 3.30 3.00 So sánh 2 người viết sách
3. Liên minh 1,98 3.50 3.50 So sánh 2 người viết sách
3. Liên minh 2.30 3.30 2,90 So sánh 2 người viết sách
3. Liên minh 2.30 3.20 3.00 So sánh 2 người viết sách
3. Liên minh 2.50 3.10 2,80 So sánh 2 người viết sách
3. Liên minh 1,95 3.50 3.35 So sánh 1 người cá cược

Vùng lân cận

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Vùng lân cận 1:3 - - - Thông tin chi tiết
Vùng lân cận 3: 0 - - - Thông tin chi tiết
Vùng lân cận 0:2 - - - Thông tin chi tiết
Vùng lân cận 2: 0 - - - Thông tin chi tiết
Vùng lân cận 3: 1 - - - Thông tin chi tiết
Vùng lân cận 2: 2 - - - Thông tin chi tiết
Vùng lân cận 1:3 - - - Thông tin chi tiết
Vùng lân cận 2: 2 - - - Thông tin chi tiết
Vùng lân cận - - - Thông tin chi tiết

Vùng Bavaria

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Vùng Bavaria 3: 2 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Bavaria 2: 1 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Bavaria 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Bavaria 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Bavaria 0: 0 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Bavaria 1:5 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Bavaria 2: 0 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Bavaria 0: 0 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Bavaria 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Bavaria 3: 0 - - - Thông tin chi tiết

Vùng Đông Bắc

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Vùng Đông Bắc 0:1 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Đông Bắc 5: 0 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Đông Bắc 0: 0 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Đông Bắc 0:6 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Đông Bắc 0:3 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Đông Bắc 1:2 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Đông Bắc 3: 0 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Đông Bắc 2: 2 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Đông Bắc 0:1 - - - Thông tin chi tiết

Vùng Südwest

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Vùng Südwest 7: 0 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Südwest - - - Thông tin chi tiết
Vùng Südwest 4: 2 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Südwest 1: 0 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Südwest 1: 0 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Südwest 3: 2 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Südwest 0:1 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Südwest 3: 0 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Südwest 5: 2 - - - Thông tin chi tiết

Vùng Tây

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Vùng Tây 3: 0 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Tây 2: 2 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Tây 1:4 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Tây 2: 0 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Tây - - - Thông tin chi tiết
Vùng Tây 3: 0 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Tây 4: 1 - - - Thông tin chi tiết
Vùng Tây 5: 0 - - - Thông tin chi tiết

Bayernliga phía bắc

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Bayernliga phía bắc 1:2 - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga phía bắc 2: 2 - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga phía bắc 1:2 - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga phía bắc 2: 2 - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga phía bắc 1: 0 - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga phía bắc 4: 0 - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga phía bắc 1:6 - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga phía bắc 1:2 - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga phía bắc 1:3 - - - Thông tin chi tiết

Bayernliga Süd

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Bayernliga Süd 5: 1 - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga Süd 0:2 - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga Süd 2: 1 - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga Süd 2:4 - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga Süd 2:3 - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga Süd 0: 0 - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga Süd - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga Süd 0:1 - - - Thông tin chi tiết
Bayernliga Süd 3: 0 - - - Thông tin chi tiết

Bremen League

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Bremen League 1:2 - - - Thông tin chi tiết
Bremen League 3: 2 - - - Thông tin chi tiết
Bremen League 0:3 - - - Thông tin chi tiết
Bremen League | Cơ sở thể thao quận Hemelingen 7: 1 - - - Thông tin chi tiết
Bremen League 0:2 - - - Thông tin chi tiết
Bremen League 3: 2 - - - Thông tin chi tiết
Bremen League 2: 2 - - - Thông tin chi tiết

Hessenliga

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Hessenliga 3: 1 - - - Thông tin chi tiết
Hessenliga - - - Thông tin chi tiết
Hessenliga 0:4 - - - Thông tin chi tiết
Hessenliga 4: 3 - - - Thông tin chi tiết
Hessenliga 2: 0 - - - Thông tin chi tiết
Hessenliga 0:1 - - - Thông tin chi tiết
Hessenliga 1:2 - - - Thông tin chi tiết
Hessenliga 3: 1 - - - Thông tin chi tiết
Hessenliga 2: 0 - - - Thông tin chi tiết
Hessenliga 2: 2 - - - Thông tin chi tiết

Oberliga Baden-Württemb.

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Oberliga Baden-Württemb. | Talwiese Rielasingen 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Baden-Württemb. 1: 0 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Baden-Württemb. 0: 0 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Baden-Württemb. 2: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Baden-Württemb. 1:3 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Baden-Württemb. - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Baden-Württemb. 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Baden-Württemb. - - - Thông tin chi tiết

Oberliga Hamburg

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Oberliga Hamburg 1: 0 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hamburg 1:4 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hamburg - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hamburg 6: 2 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hamburg 4: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hamburg 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hamburg - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hamburg 2: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hamburg 4: 2 - - - Thông tin chi tiết

Oberliga Niederrhein

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Oberliga Niederrhein 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Niederrhein - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Niederrhein 3: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Niederrhein 1:2 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Niederrhein - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Niederrhein 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Niederrhein 0: 0 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Niederrhein 6: 0 - - - Thông tin chi tiết

Oberliga Hạ Sachsen

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Oberliga Hạ Sachsen 0:5 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hạ Sachsen - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hạ Sachsen - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hạ Sachsen 1: 0 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hạ Sachsen - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hạ Sachsen 2: 2 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hạ Sachsen 3: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hạ Sachsen 1:4 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Hạ Sachsen 3: 1 - - - Thông tin chi tiết

Oberliga NoFV Nord

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Oberliga NoFV Nord 2: 2 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Nord 0: 0 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Nord - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Nord 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Nord 2: 0 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Nord 0:2 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Nord 4: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Nord 4: 3 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Nord 0:1 - - - Thông tin chi tiết

Oberliga NoFV Süd

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Oberliga NoFV Süd | Sân vận động HWG tại sở thú 2: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Süd 5: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Süd 1: 0 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Süd 3:5 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Süd 0:1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Süd 0: 0 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Süd 0:1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Süd 3: 3 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga NoFV Süd 1: 1 - - - Thông tin chi tiết

Oberliga Rhineland-Palatinate/Saar

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Oberliga Rhineland-Palatinate/Saar 2: 2 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Rhineland-Palatinate/Saar 2:3 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Rhineland-Palatinate/Saar 3:4 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Rhineland-Palatinate/Saar 0:3 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Rhineland-Palatinate/Saar 7: 0 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Rhineland-Palatinate/Saar 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Rhineland-Palatinate/Saar - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Rhineland-Palatinate/Saar 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Rhineland-Palatinate/Saar 1:2 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Rhineland-Palatinate/Saar 0:2 - - - Thông tin chi tiết

Oberliga Westphalia

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Oberliga Westfalen | Bremenstadion 2: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Westfalen | Sân vận động Laumeskamp 1: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Westphalia 0:1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Westphalia 3: 0 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Westphalia 4: 3 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Westphalia - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Westphalia 3: 1 - - - Thông tin chi tiết
Oberliga Westphalia 7: 1 - - - Thông tin chi tiết

Schleswig Holstein League

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
Schleswig Holstein League 3: 0 - - - Thông tin chi tiết
Schleswig Holstein League 2: 2 - - - Thông tin chi tiết
Schleswig Holstein League 2:4 - - - Thông tin chi tiết
Schleswig Holstein League - - - Thông tin chi tiết
Schleswig Holstein League 0:5 - - - Thông tin chi tiết
Schleswig Holstein League 0:3 - - - Thông tin chi tiết
Schleswig Holstein League 2:3 - - - Thông tin chi tiết
Schleswig Holstein League - - - Thông tin chi tiết

U19 Bundesliga

 • Kết quả 72h
ngày Trò chơi   1 X 2 
U19 Bundesliga - - - Thông tin chi tiết
U19 Bundesliga - - - Thông tin chi tiết
U19 Bundesliga - - - Thông tin chi tiết
U19 Bundesliga - - - Thông tin chi tiết
U19 Bundesliga - - - Thông tin chi tiết